• 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Centrala telefoniczna

ul. Szwajcarska
tel. 61 8739 000
 

Dyżur zawałowy

24-godzinny dyżur hemodynamiczny/zawałowy

tel. dla personelu medycznego:
502 346 300

 

 

 

narodowastrategiaspojnosci-banner1
 
infrastruktura

 

 

 

Smaller Default Larger

Metoda scyntygrafii czynnościowej nerek i pęcherza RENOMIC II

Zastosowanie

 1. Ułatwia wczesne wykrycie naczyniowo-nerkowych przyczyn nadciśnienia, nieprawidłowości czynności nerek i utrudnienia odpływu moczu z nerek i z pęcherza.
 2. Pozwala wykluczyć patologię czynnościową nerek z czułością około 98%.radiofizyczna_renomic_ii
 3. Daje wskazówki dla ukierunkowania dalszej diagnostyki.
 4. Daje wskazówki dla ukierunkowania terapii.
 5. Stanowi istotne uzupełnienie USG i badań pracownianych.
 6. Jest specjalnie przystosowana do wykonywania prac badawczych.

 

Przygotowanie pacjentów do badania

 1. Pacjent winien zgłosić się do badania po spożyciu normalnego posiłku, ze zwykłą ilością płynów.
 2. Do wykonania testu captoprilowego u pacjentów z nadciśnieniem - ze względów metodycznych,
 3. a nie klinicznych - trzeba odstawić przed badaniem leki hipotensyjne, na okresy według listy wysyłanej na życzenie. O możliwości odstawienia leków decyduje kierujący lekarz.

Kierowanie pacjentów

Termin badania

Termin badania można ustalić telefonicznie lub osobiście. Nasze numery telefonu +4861 8585 733 lub +4861 8522 339. W przypadku naglącym prosimy zaznaczyć na skierowaniu konieczność pilnego badania.

Skierowanie

W przypadku potrzeby oceny swobody dopływu krwi prosimy zaznaczyć na skierowaniu: test captoprilowy. Podajemy 20 mg captoprilu/litr osocza, doustnie.

W przypadku potrzeby oceny swobody odpływu moczu z powiększonego UKM, prosimy zaznaczyć na skierowaniu: test furosemidowy i.v. Podajemy 5 mg furosemidu/litr osocza dożylnie.

 

Dawki pochłonięte promieniowania

Dawka pochłonięta w całym ciele – około 10% dawki pochłoniętej w całym ciele przy zdjęciu RTG jamy brzusznej.

Dawka pochłonięta w jajnikach – około 3% dawki pochłoniętej przez jajniki przy zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej i około 1% dawki pochłoniętej w jajnikach przy urografii dożylnej.

 

Bezwarunkowa gwarancja jakości

W przypadku własnych wątpliwości metodycznych lub zastrzeżeń kierującego lekarza co do poprawności wyniku, jego zgodności z obrazem klinicznym, z wynikami innych badań itp. powtarzamy badanie bezwarunkowo, bezpłatnie, w najbliższym wolnym terminie.

 

Kategorie wyników

W wyniku badania uzyskuje się osiemnaście parametrów ilościowych, uzyskanych z zachowaniem ścisłej standaryzacji warunków badania, w następujących grupach:

 • udziały nerek w filtracji, z normą;radiofizyczna_renomic_wykres_200
 • wskaźnik filtracji, w % DTPA wydalonego w ciągu 30min, dla każdej z nerek z osobna oraz łącznie, z normami wiekowymi;
 • klirens kłębkowy DTPA , całkowity i przeliczony na litr osocza, z normami;
 • średni czas transportu nerkowego DTPA dla każdej z nerek, z normami;
 • wskaźniki odpływu DTPA z nerek w 10., 15. i 30. minucie, z normami;
 • zaleganie moczu w pęcherzu po oddaniu moczu, w cm3 i w odsetkach, z normami;
 • wartość średniego przepływu moczu w cm3/min., z normami

oraz cztery oceny jakościowe:

 • dopływu krwi do każdej z nerek – z sugestią ewentualnej obecności lub wykluczenia zwężenia tętnic nerkowych i/lub aorty (test kaptoprylowy);
 • powiększenia układu kielichowo-miedniczkowego z oceną drożności odpływu moczu, dla każdej z nerek (test furosemidowy).

W przypadku wykonywania według systemu RENOMIC II scyntygrafii filtracyjno-ekstrakcyjnej, z użyciem DTPA 99mTc oraz hipuranu 125I, otrzymuje się łącznie 38 ocen ilościowych, wyszczególnionych na wyniku przykładowym.

Uwaga: scyntygrafię filtracyjno-ekstrakcyjną wykonujemy po podpisaniu umowy na wykonanie co najmniej 50 badań w ciągu 30 kolejnych dni.

 

Zastosowania szczególne

Scyntygrafia czynnościowa nerek jest przydatna szczególnie w przypadkach:

 • nadciśnienia tętniczego – test kaptoprylowy na obecność zwężenia naczyń dopływowych do nerek;
 • bólów w okolicy lędźwiowej, o niejasnej przyczynie;
 • stanów zapalnych nerek, szczególnie nawracających;
 • kamicy nerkowej i pęcherzowej zwłaszcza, gdy badaniem USG nie wykrywa się przeszkody odpływu;
 • trudności w opróżnianiu pęcherza.

 

Zastosowania ogólne

Badania metodami bardzo czułymi, np. systemem RENOMIC II, wykonujemy dla:

Wykluczenia patologii nerek i pęcherza

W przypadku wyniku ujemnego, uzyskanego w badaniu przedmiotowym, systemem RENOMIC II, USG i w analizie moczu (żadnej z tych przesłanek nie można pominąć), w wielu przypadkach można wykluczyć patologię nerek z prawdopodobieństwem ponad 98%. Wykluczenie jest szczególnie ważne:

 • dla uniknięcia zbędnych badań;
 • ze względu na potrzebę szczególnej pewności braku patologii (heavy-duty: bardzo odpowiedzialne i uciążliwe funkcje społeczne, sporty ekstremalne, sport wyczynowy, prace wysokościowe, piloci samolotowi, maszyniści pociągów itp.).

Ukierunkowanie dalszej diagnostyki

W przypadku, gdy jedna z wyżej wymienionych metod daje wynik dodatni lub wątpliwy, trzeba rozważyć - jako następne - zastosowanie urografii i innych droższych i /lub bardziej obciążających metod, jak scyntygrafia obrazowa czy arteriografia.

W przypadku bólów w okolicy lędźwiowej, po wykluczeniu przyczyny ze strony narządów moczowych, ukierunkowanie na sprawy ginekologiczne i neurologiczno-ortopedyczne.

 

Ukierunkowanie terapii

Scyntygrafia czynnościowa systemem RENOMIC II nadaje się szczególnie do śledzenia przebiegu patologii i terapii. W badaniach powtarzanych, np. okresowych, po ustąpieniu lub zaostrzeniu objawów chorobowych, czy po zakończeniu danej fazy terapii, można ocenić tendencję do cofania się, stabilizacji lub nasilania się dysfunkcji nerek i pęcherza. Można zdobywać tą drogą informacje dla optymalizacji np. farmakoterapii i obiektywizacji oceny wyników.

W przypadkach nadciśnienia tętniczego trzeba upewnić się, czy nie jest ono nerko-pochodne. W takich razach, dodatni wynik testu kaptoprylowego sugeruje wykonanie DSA wzgl. arteriografii i ewentualnie plastyki zwężenia, a w każdym razie szczególną ostrożność w stosowaniu blokerów ACE i ostrożniejszą farmakologiczną redukcję nadciśnienia, z uwagi na możliwość spowodowania anemizacji nerki – z powodów dopływowych czy śródmiąższowych.

W przypadkach utrudnienia odpływu moczu z nerek i pęcherza, ilościowa ocena stopnia utrudnienia może stanowić wskazówkę pomocną przy wyborze sposobu i/lub terminu wkroczenia z danego rodzaju terapią. Np. stwierdzenie znacznego zalegania moczu w pęcherzu, po mikcji, zwraca uwagę na ewentualną przyczynę lub możliwość wystąpienia nawrotowego zapalenia odmiedniczkowego nerek, jeśli przyczyna zalegania nie zostanie usunięta.

 

Prace badawcze

System RENOMIC II został specjalnie przystosowany do wykonywania badań naukowych, np. dotyczących natury, chronologii rozwoju i dynamiki patologii nerek i pęcherza, skuteczności terapeutycznej itp.

System jest wyposażony w program KOSZAN, umożliwiający filtrowanie z bazy danych zbiorów wyników pod względem płci, wieku, wartości R. R., wybranych zakresów zmienności każdego z oznaczanych parametrów ilościowych. Aktualnie w bazie danych jest zapisanych ponad 9500 protokółów badań. KOSZAN pozwala na selekcję wyników wedle ponad 30 warunków, zadawanych pojedynczo lub grupowo. Wybrane zbiory wyników są przystosowane do automatycznej obróbki w programie EXCEL.

Szczególnie duża wielostronność, nadmiarowość informacji i rygorystyczna standaryzacja pomiarów zwiększają wiarygodność i powtarzalność.

 

Podstawowa bibliografia:

 1. Górski S. Czynniki określające skórne kontrasty temperaturowe i koncepcja normy naturalnej. Badania subwencjonowane przez KBN, Warszawa, grant Nr 8T11E 040 10. Streszczenie.

 2. Górski S. Computerized renocystography for quantitative filtration-extraction. Nuclear Medicine Communications 1994,15,182-187.

 3. BRUSSELS EUREKA 2000 49th World Exhibition of Innovation, Research and New Technology Section Medical Science and Health - RENOMIC II - Gold Medal.

 4. Górski S. Diagnostyka czynnościowa nerek i pęcherza RENOMIC II. Charakterystyka metodologiczna. Konferencja naukowo-szkoleniowa Nadciśnienie Tętnicze – Pomiędzy Sercem a Nerką, Bydgoszcz 29.9-1.10.2005 r. Nadciśnienie Tętnicze 2005; 9, suplement A: 33-35. Streszczenia. Streszczenie.

 5. Górski S. Scyntygrafia czynnościowa nerek i pęcherza RENOMIC II. Miejsce w diagnostyce nefrologicznej. Konferencja naukowo-szkoleniowa Nadciśnienie Tętnicze – Pomiędzy Sercem a Nerką, Bydgoszcz 29.9-1.10.2005 r. Nadciśnienie Tętnicze 2005; 9, suplement A: 33-35. Streszczenia. Streszczenie.

 6. Górski S. Niektóre możliwości optymalizacji diagnostyki nefrologicznej w nadciśnieniu naczyniowo nerkowym, z użyciem systemu RENOMIC II. Konferencja naukowo-szkoleniowa Nadciśnienie Tętnicze – Pomiędzy Sercem a Nerką, Bydgoszcz 29.9-1.10.2005 r. Nadciśnienie Tętnicze 2005; 9, suplement A: 33-35. Streszczenia. Streszczenie.

 7. Górski S. Scyntygrafia czynnościowa nerek i pęcherza RENOMIC II. Przyczyny niezgodności z wynikami innych metod diagnostycznych. Konferencja naukowo-szkoleniowa Nadciśnienie Tętnicze – Pomiędzy Sercem a Nerką, Bydgoszcz 29.9-1.10.2005 r. Nadciśnienie Tętnicze 2005; 9, suplement A: 33-35. Streszczenia. Streszczenie.

 8. Górski S. Proste procedury czynnościowe – niemodny Kopciuszek nuklearnej diagnostyki. X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Białystok 22-25 czerwca 2006 r. Streszczenie.