• 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Centrala telefoniczna

ul. Szwajcarska
tel. 61 8739 000
 

Dyżur zawałowy

24-godzinny dyżur hemodynamiczny/zawałowy

tel. dla personelu medycznego:
502 346 300

 

 

 

narodowastrategiaspojnosci-banner1
 
infrastruktura

 

 

 

Smaller Default Larger

ODDZIAŁ ZAKAŹNY

(lokalizacja: ul. Szwajcarska 3)

 

Oddział Zakaźny ZOZ Poznań Stare Miasto jest oddziałem specjalistycznym, na bazie którego funkcjonuje również Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Oddział przyjmuje pacjentów w trybie dyżuru ciągłego i do leczenia zaplanowanego.
Jednostka posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Nadzoru Specjalistycznego do specjalizowania w zakresie chorób zakaźnych. Zatrudnieni w niej specjaliści są kierownikami specjalizacji w ww. dziedzinie

Oddział Zakaźnych prowadzi działalność diagnostyczno-leczniczą w zakresie: ostrych i przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu A, B i C, marskości wątroby w przebiegu zakażeń wirusami hepatotropowymi oraz diagnostykę różnicową chorób wątroby, ostrych biegunek, zatruć jadem kiełbasianym, zespołów mononukleozowych, gorączek o niejasnej etiologii, neuroinfekcji, chorób odzwierzęcych (borelioza, leptospiroza, bruceloza) a także diagnostykę i leczenie pacjentów zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

W Oddziale zatrudnieni są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B i C oraz w terapii pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS. Personel lekarski cechuje się wysoką wiedzą merytoryczną, systematycznie doszkala się, uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Poza tym, wszyscy zatrudnieni na stałe asystenci posiadają tytuł naukowy doktora nauk medycznych.

Oddział posiada własne laboratorium analityczne wykonujące m.in. badania serologiczne w kierunku wirusowych zapaleń wątroby, HIV/AIDS, boreliozy oraz badania przed kwalifikacją do szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B.

 
prof. I. Mozer-Lisewska

Ordynator:

prof. dr hab. med. Iwona Mozer-Lisewska

 


Z-ca Ordynatora:

dr n. med. Katarzyna Świętek

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

Małgorzata Salamon

 

 

Kontakt:

Sekretariat Ordynatora:                                  +48 061 8739 376

Lekarz dyżurny:                                             +48 061 8739 368 /295

Pielęgniarka Oddziałowa Małgorzata Salamon:      +48 061 8739 250

Dyżurka lekarska (pododdział A, B):                   +48 061 8739 372

Dyżurka lekarska (pododdział C, D):                   +48 061 8739 367

 

Kwalifikacja do leczenia planowego odbywa się na podstawie skierowania z poradni specjalistycznej chorób zakaźnych w Biurze Oddziału Zakaźnego pod nr tel. 61 8739290.

 

Jakie dokumenty powinien posiadać pacjent przychodząc na kwalifikację?

Pacjent powinien posiadać dowód osobisty oraz:

- w przypadku planowej biopsji wątroby – wynik badania USG jamy brzusznej oraz oryginał wyniku grupy krwi;

- w przypadku planowego wdrożenia leczenia przeciwwirusowego – kartotekę z Poradni Chorób Zakaźnych.

 

Informacje dla pacjentów:

Pacjent jest zobowiązany zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość [dowód osobisty] oraz pełną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia. Przyjęcie planowe wymaga przedstawienia skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. Wskazane jest również, by pacjent zabrał ze sobą piżamę, przybory toaletowe, kubek i sztućce.

 

Lista lekarzy Oddziału Zakaźnego:

 

      Ordynator Oddziału i Zastępca:

prof. zw. dr hab. n. med. Iwona Mozer-Lisewska – specjalista w zakresie chorób zakaźnych i pediatrii, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Autorka licznych prac naukowych, monografii oraz współautorka dwóch podręczników dla lekarzy wszystkich specjalności i dla studentów medycyny. Laureatka wielokrotnych nagród naukowych i dydaktycznych JM Rektora UM, w tym prestiżowej nagrody im. Władysława Biegańskiego. Członek kilku polskich towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i innych.

Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia chorych dorosłych, jak również będących w wieku rozwojowym.

dr n. med. Katarzyna Świętek - stopień naukowy doktora nauk medycznych, specjalizacja Io z chorób wewnętrznych, IIo z zakresu chorób zakaźnych

           

     Lekarze zatrudnieni na Oddziale Zakaźnym:

dr n. med. Jacek Adamek - stopień naukowy doktora nauk medycznych, specjalizacja Io z chorób wewnętrznych, IIo z zakresu chorób zakaźnych

dr n. med. Grażyna Barałkiewicz - stopień naukowy doktora nauk medycznych, specjalizacja Io z chorób wewnętrznych, IIo z zakresu chorób zakaźnych

lek. Andrzej Marszałek - stopień naukowy doktora nauk medycznych [czerwiec 2015r.], specjalizacja z zakresu chorób zakaźnych

 

     Lekarze zatrudnieni w Uniwersytecie Medycznym:

prof. UM dr hab. n. med. Arleta Kowala-Piaskowska – stopień naukowy doktora habilitowanego, specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych, specjalista w dziedzinie pediatrii

dr hab. n. med. Agnieszka Adamek - dr hab. n. med., specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych, specjalista I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych. Autorka 78 publikacji naukowych w indeksowanych czasopismach zagranicznych i polskich oraz doniesień zjazdowych, nagrodzona Nagrodą Zespołową Ministra Zdrowia. Członek Europejskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą (EASL), PTHiC, PTEiLChZ

dr n. med. Beata Bolewska - stopień naukowy doktora nauk medycznych, specjalizacja Io z chorób wewnętrznych, IIo z zakresu chorób zakaźnych. Publikacje i doniesienia łącznie około 51

dr n. med. Maciej Bura - dr n. med., specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych; współautor 26 publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych; stypendysta Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego w 2014 roku (staż w szpitalu Beaujon w Paryżu)

dr n. med. Paweł Migdalski - stopień naukowy doktora nauk medycznych, specjalizacja Io z chorób wewnętrznych, IIo z zakresu chorób zakaźnych. Publikacje i doniesienia łącznie około 100 (38 prace oryginalne, 12 poglądowe, 3 kazuistyczne, 24 opublikowane doniesienia zjazdowe). Organizacja i prowadzenie Sali intensywnego nadzoru w latach 1985-2006 i pracowni endoskopii od 1998. Redakcja kwartalnika „Hepatologia Polska” w latach 1994-2000.

 

     Lekarze rezydenci:

lek. Olga Słyńko-Medoń – w trakcie specjalizacji z zakresu chorób zakaźnych

lek. Anna Pauli - w trakcie specjalizacji z zakresu chorób zakaźnych

lek. Ewa Tomczak - w trakcie specjalizacji z zakresu chorób zakaźnych

lek. Michał Chojnicki - w trakcie specjalizacji z zakresu chorób zakaźnych

lek. Błażej Rozpłochowski - w trakcie specjalizacji z zakresu chorób zakaźnych

           

      Lekarze zatrudnieni w ramach pełnienia dyżurów:

lek. Krystyna Ludovico

lek. Anna Stankiewcz-Wieczorek