• 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Centrala telefoniczna

ul. Szwajcarska
tel. 61 8739 000
 

Dyżur zawałowy

24-godzinny dyżur hemodynamiczny/zawałowy

tel. dla personelu medycznego:
502 346 300

 

 

 

narodowastrategiaspojnosci-banner1
 
infrastruktura

 

 

 

Smaller Default Larger

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY

z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

Pracownią Serca i Naczyń,

Pracownią Elektrofizjologii i

Pracownią Nieinwazyjnej Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń

(lokalizacja: ul. Szwajcarska 3, blok A, II piętro)

 

 

Telefony :

 

24 – godzinny dyżur hemodynamiczny / zawałowy

tel. dla personelu medycznego: 502 346 300

 

- ustalanie terminu badań/zabiegów :

koronarografia, wszczepienie stymulatora,  ICD, ablacja: 61 8739 333

 

- sekretariat   Oddziału Kardiologicznego 61 8739 395
- dyżurka pielęgniarska 61 8739 391
- dyżurka pielęgniarska Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 61 8739 377
- dyżurka lekarska 61 9739 392
- Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń 61 8585 800

 

 

1ss 1as 2ss

 

Informacja o zabiegu koronarografii >>

Informacja o zabiegu wszczepieniu stymulatora >>

Pracownia Elektrofizjologii - ablacje źródła zaburzeń rytmu serca, badania elektrofizjologiczne >>

 

Oddział Kardiologiczny jest kontynuatorem działalności Oddziału Kardiologicznego powstałego w Szpitalu Miejskim im. J.Strusia przy ulicy Szkolnej. Tradycje leczenia chorób układu krążenia w Szpitalu im. J.Strusia sięgają początków działalności od roku 1854. W 1949 roku powstał Oddział Kardiochirurgiczny kierowany  przez prof. dr Jana Molla. Po 6 latach działalności, otrzymuje on nowoczesne wyposażenie: „sztuczne serce” - system urządzeń kontrolnych zabezpieczających chorego w czasie operacji na otwartym sercu oraz sztuczny rozrusznik serca. Przy oddziale utworzono Pracownię Badań Serca i Naczyń, kierowaną przez dr n. med. Janusza Rzeźniczaka. Pracownia posiadała własny oddział z łóżkami kardiologicznymi.  Zespół Pracowni jako pierwszy w naszym regionie przeprowadził  w 1990 roku zabieg angioplastyki wieńcowej.

Oddział Kardiologiczny został wyodrębniony w 2003 r. a 1 stycznia 2012 roku  wraz z Pracownią Badań Serca i Naczyń został przeniesiony z budynku przy ul. Szkolnej do nowo wyposażonych pomieszczeń przy ulicy Szwajcarskiej.  W nowej siedzibie dodatkowo utworzono Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego dysponujący w pełni monitorowanymi 10 łóżkami, Pracownię Nieinwazyjnej Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń, Pracownię Elektrofizjologiczną i Poradnię Kardiologiczną.

 

Oddział prowadzi pełną diagnostykę i leczenie kardiologiczne, w tym:

→  24 – godzinny dyżur hemodynamiczny dla osób z zawałem serca z województwa wielkopolskiego

→ diagnostykę  inwazyjną choroby niedokrwiennej serca : badania angiograficzne (koronarografia), USG wewnątrznaczyniowe ( IVUS), ocenę przepływu wieńcowego (FFR)

→ diagnostykę wad serca ( ze szczególnym uwzględnieniem wad przegrody międzyprzedsionkowej )

→ diagnostykę  nieinwazyjną choroby niedokrwiennej serca : próby wysiłkowe, echokardiografie, komputerową tomografię struktur serca, rezonans magnetyczny serca

→ diagnostykę przy pomocy rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej(z możliwością wykonywania bezinwazyjnej koronarografii)

→ diagnostykę i leczenie niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego oraz  zaburzeń rytmu i przewodnictwa

→ leczenie inwazyjne choroby wieńcowej przy pomocy angioplastyki i rotablacji

→ zabiegowe zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej ( PFO,ASD)

→ od kwietnia 2013 - badania elektrofizjologiczne  i ablację zaburzeń rytmu

→ zabiegi implantacji urządzeń stymulujących serce i urządzeń antyarytmicznych (stymulatorów, kardiowerterów – defibrylatorów - ICD, stymulatorów resynchronizujących - CRT)

→ przygotowanie i kwalifikację do zabiegów kardiochirurgicznych

→ opiekę  na chorymi po zabiegach implantacji rozruszników, ICD i CRT w ramach Pracowni Kontroli Stymulatorów przy Poradni Kardiologicznej

→ ambulatoryjną opiekę specjalistyczną nad pacjentami z chorobami układu krążenia, a w szczególności po przebytych zabiegach z zakresu kardiologii interwencyjnej  w ramach Poradni Kardiologicznej

→ rehabilitację  pozawałową we współpracy z ośrodkiem w Kowanówku

 

Ordynator  Oddziału:

dr n. med. Marek Słomczyński

Zastępca:

dr n. med. Małgorzata Duszyńska

Kierownik Pracowni Serca i Naczyń:

dr n. med. Janusz Rzeźniczak

Kierownik Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego:

dr n. med. Włodzimierz Rafiński

Kierownik Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń oraz Poradni Kardiologicznej:

dr n.med. Olga Jerzykowska

Pielęgniarka oddziałowa:

mgr Grażyna Radzimska

 

1s 4ss
6ss

3ss

2s

7ss
4s 8ss

 

 

Informacje nt. Pracowni Kardiometrycznej